24 mayo, 2024

Valencià i vot a esquerres

El següent article analitza la relación entre el valencià i el vot a esquerres a la Comunitat Valenciana. El coneixement i la parla de l’idioma amb l’orientació del vot a partits progressistes i d’esquerres.

Estudis sobre vot a esquerres i valencià

A Internet podem trobar algunes aproximacions amb la idea d’este article que mostren una clara relació entre parlar valencià i votar a l’esquerra.

Una d’aquestes aproximacions la trobem a l’Enquesta d’ús i coneixement del valencià del any 2015 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. A la pàgina 17 de l’informe final trobem l’apartat Coneixement del valencià segons escala ideològica:

Coneixement de valencià segons escala ideològica

On s’aprecia una major tendencia a l’esquerra entre els habitants de la Comunitat amb un major coneixement del valencià.

També pot ser un clar símptoma la forta implantació de Compromís en les comarques on predomina l’ús del valencià.

Vot a Comrpomís a la Comunitat Valenciana

Tal i com indiquen al article del Levante; a excepció del nord de Castelló, el vot a Compromís és més fort a les zones valencianoparlants. En el següent enllaç trobes tots els detalls de l’article: ¿Dónde se vota en la Comunidad Valenciana a los diferentes partidos?

Informació sobre valencià i vot a la Comunitat Valenciana

El principal problema amb què ens hem trobat per a fer l’article és la falta d’informació actualitzada sobre l’ús del valencià per comarques a la regió. Si bé és cert que a l’estudi de 2015 de la Conselleria trobem un mapa amb el percentatge de població que parla i entén l’idioma:

Coneixement del valencià per regions

Per a fer l’estudi ens havem fixat en els percentages de coneixements del valencià de l’any 2001 que podem trobar a la wikipedia.
El motiu és que al mapa de 2001 trobem una major diferenciació en els percentatges de coneixement del valencià entre les diferents comarques de la Comunitat.

Coneixement del valencià per comarques

I malgrat que els percentatges poden haver variat, actualment les zones d’influencia del valencià continuen sent les mateixes.

Per a completar l’estudi, hem buscat els vots a cada comarca a les darreres eleccions a les Corts Valencianes del 28 d’abril del 2019. En el següent enllaç pots trobar la web amb els resultats oficials.

Vot a partits d’esquerra a la Comunitat Valenciana

Per a coneixer la relació entre el valencià i el vot a esquerres hem ordenat de major a menor el coneixement de la llengua en totes les comarques de la Comunitat Valenciana.

Percentatge de coneixement del valencià a les diferentes comarques

D’altra banda, hem sumat tots els percentatges de vot a partits d’esquerres a les últimes eleccions autonòmiques.

No solament hem sumat els vots obtinguts per PSOE, Compromís i Podem. A estes formacions polítiques hem sumat els vots d’Avant Adelante Los Verdes, ERPV, PCPE, Poble Democràtic PODEM, República Valenciana, Actúa i Alternativa Repúblicana.

De totes maneres, apuntar que la suma de totes aquestes formacions en pocs casos superen l’ú per cent del percentatge de vot a la comarca. Ja que solament el superen al Baix Maestrat (1.56%), el Comtat (1.25%), la Marina Alta (1.18%), el Camp de Movedre (1.13%), l’Alcoià (1.1%) i l’Horta Sud (1.01%).

En la resta de casos la suma dels anteriors partits polítics no arriba al 1%. Siguent el total a la Comunitat Valenciana del 0.94%.

Percentatge de votants d’esquerra per comarques

D’esta manera, hem comparat el total del vots a partits d’esquerra en totes les comarques i hem calculat el diferencial respecte al total de vots a l’esquerra a la Comunitat Valenciana (49.23%).

Per exemple, el percentatge de vot a esquerres a la Ribera Alta és del 52.53%. El que significa un diferencial de més 2.7% en relació a la mitjana de la Comunitat.

Per a facilitar la visualització, hem mantingut ordenades les comarques de major a menor coneixement del valencià i el resultat és el següent:

Vot a esquerres en relació al major coneixement del valencià

A simple vista s’aprecia una clara relació entre un major vot a esquerres en aquelles comarques amb un major coneixement del valencià (comarques de la part esquerra de la gràfica) en relació a les comarques en menor coneixement del valencià (comarques de la dreta).

El diferencial en respecte a la mitjana de la Comunitat és positiu en comarques amb major coneixement del valencià com els Ports (+18.85%), el Comtat (+8.62%), la Vall d’Albaida (+5.25%), la Ribera Alta (+2.7%) i Baixa (+9%), el Baix Maestrat (+3.04%), l’Alcoià (+3.85%), la Costera (+3.13%) o la Safor (+4.95%) entre altres.

Només el Camp de Túria (-4.4%) té un diferencial menor respecte a la mitjana de la Comunitat Valenciana en el vot a esquerres. Un dels motius pot ser la base militar de Bétera i l’alta renda de les localitats de la comarca. En el següent article trobaràs més detalls: El voto de los «chaleteros» que decidirá en los pueblos más ricos.

També hi ha un diferencial major per a l’esquerra en comarques en predomini del castellà però amb llarga tradició obrera com la Foia de Bunyol (+3.08%) o El Camp de Morvedre* (+6.79%). Precisament les dos comarques on Podem aconseguís els seus millors resultats amb més del 12% dels vots.

*segons les dades utilitzades al Camp de Morvedre més del 50% dels seus habitants tenen coneixement ampli del valencià.

El valencià és d’esquerres

A les 19 comarques amb major coneixement del valencià el percentatge del vot a esquerres és del 53.69%* en comparació al 49.23% del total de la Comunitat Valenciana. Les comarques valencianoparlants representen un total de 1.284.139 vots, el 47.6% del total de vots a la Comunitat.

Per a posar en perspectiva el significat d’aquestes dades a nivell espanyol, en les últimes eleccions generals les comarques valencianoparlants representen la setena regió en número de vots totals:

 • Andalusia – 4.630.065 vots
 • Catalunya – 4.149.489 vots
 • Madrid – 3.786.761 vots
 • Comunitat Valenciana (total) – 2.707.564 vots
 • Galícia – 1.657.506 vots
 • Castella i Lleó – 1.535.000 vots
 • Comarques valencianoparlants – 1.284.139 vots
 • Pais Vasc – 1.279.895 vots
 • Castella la Manxa – 1.201.428 vots
 • Canarias – 1.071.796 vots

Pel que fa a percentatge de vot a esquerres, les comarques valencianoparlants de la Comunitat Valenciana serien la quarta regió espanyola amb major percentatge de vot a esquerres:

 • Catalunya – 65.5% de vot a esquerres
 • Navarra – 57.9%
 • Pais Vasc – 54.5%
 • Comarques valencianoparlants – 53.69%
 • Galícia – 53.5%
 • Astúries – 51.2%

Cal indicar que l’anterior dada relaciona unes eleccions autonòmiques amb unes generals i que no s’han comptabilitzat els percentatges de les forces més minoritaries en les altres comunitats autònomes.

De totes maneres, ens servis per a tindre una millor perspectiva de la importància de les comarques valencianoparlants al total del territori espanyol.

*el 53.69% és la mitjana simple del percentatge de vot a esquerres en les comarques valencianoparlants. El valor conjunt de les comarques seria el 51.9%.